Sökning: "kvalitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet kvalitetsutveckling.

 1. 1. REFLEKTERANDE SAMTAL En kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka sjuksköterskors åsikter och önskemål angående implementering av reflekterande samtal på en kirurgisk akutvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Pousette; Fanny Saintyves; [2020-06-26]
  Nyckelord :Reflekterande samtal; sjuksköterskebrist; implementering; erfarenhetsutbyte; etisk stress; kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Sjuksköterskebristen beror på många faktorer, bland annat psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna och endålig arbetsmiljö. Det behövs verktyg för att förbättra arbetsförhållandena för sjuksköterskor som kanskapa en tryggare vård för patienterna. LÄS MER

 2. 2. Product allocation for an automated order picking system in an e-commerce warehouse : A data mining approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Alexander Dahl; [2020]
  Nyckelord :warehouse; data mining; machine learning; automated; picking; association rule learning; logistics; material handling; pharmacy; a-frame; A frame; e-commerce;

  Sammanfattning : Warehouse automation is a measure E-commerce companies can take to get a more streamlined flow through their warehouse. Order picking is the most labor intensive task in a warehouse. By automating the order picking process companies can lower their costs and improve their response times. LÄS MER

 3. 3. Processkartläggning över hanteringen av tjänstetelefoner : En fallstudie med fokus på hållbar utveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Ekholm; Jennifer Gillgren; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; cirkulär ekonomi; offensiv kvalitetsutveckling; koldioxidutsläpp; livscykelanalys; återvunnen teknik och processkartläggning;

  Sammanfattning : Befolkningsmängden ökar och det i sin tur bidrar till en ökad konsumtion. I dagens samhälle finns det ett överdrivet resursutnyttjande som präglas av en ”köp-och-släng” mentalitet med linjär ekonomiska principer. LÄS MER

 4. 4. Processanalys och utveckling för ökad lönsamhet på Trelleborg Industrial Products Sweden AB : Process analysis and development for increased profit at Trelleborg Industrial Products Sweden AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pontus Pajula; David Bäckemo; [2020]
  Nyckelord :Quality development; Double Diamond; Product development; Processes; Kvalitetsutveckling; Double Diamond; Produktutveckling; Processflöde;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett examensarbete som utfördes på företaget Trelleborg Industrial Products Sweden AB. Företaget arbetar idag med polymerlösningar till olika industrier. Examensarbetets syfte var att förbättra tillverkningsprocessen av företagets produkt Plunge, som genererade en oacceptabelt låg vinst. LÄS MER

 5. 5. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER