Den finska identitetens ambivalens mellan den finska och svenska kulturen i Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen och i Svinalängorna av Susanna Alakoski

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Författare: Riitta Svenler; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)