Linnéjubileer: Svensk historiekultur ochhistoriebruk 1907-2007 : En undersökning med Carl von Linné i fokus

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)