Sökning: "Johannes Öhman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johannes Öhman.

 1. 1. Internet of Kegs : En IoT-lösning för visualisering av sensordata för öl

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sagar Batra; August Gustafsson; Erik Hellberg; Fredrik Holm; Philip Norberg; Linus Roos; Johannes Tarkka; Elis Öhman; Jakob Österberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar projektet Internet of Kegs som genomfördes av nio studenter som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2023. Projektets beställare var Neue AB. LÄS MER

 2. 2. Är samer renskötare? : En intervjustudie om hur samer framställs i den svenskahistorieundervisningen på gymnasienivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2022]
  Nyckelord :Minority history; Sami without reindeers; Upper secondary school; Minoritetshistoria; samisk historia; Samer utan renar;

  Sammanfattning : The subject of this report was to investigate how the Sami people are portrayed in the history subject in the Swedish upper secondary school. The aim was to analyse if the image portrayed was a contributor to a generalization of the heterogeneous groups of the Sami people. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsstudie av en manuell monteringslina : Linjebalansering genom flaskhalsanalys och flermålsoptimering med hjälp av SCORE-metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johannes Öhman; Tobias Norlén; [2021]
  Nyckelord :FACTS; flaskhalsanalys; flermålsoptimering; händelsestyrd simulering; linjebalansering; produktionsstyrning;

  Sammanfattning : När tekniken utvecklas ställs krav på tillverkande företag för att behålla eller överta marknadsandelar, inte minst genom att vara kostnadseffektiva. För att med små förluster tillverka avancerade produkter i ett högteknologiskt klimat krävs att produktionssystemet är anpassat till de produkter som produceras genom ett ständigt förbättringsarbete. LÄS MER

 4. 4. Linnéjubileer: Svensk historiekultur ochhistoriebruk 1907-2007 : En undersökning med Carl von Linné i fokus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2020]
  Nyckelord :Svensk press; jubileum; historiekulturell förändring; symbolgestalt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER