Sökning: "symbolgestalt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet symbolgestalt.

 1. 1. Linnéjubileer: Svensk historiekultur ochhistoriebruk 1907-2007 : En undersökning med Carl von Linné i fokus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2020]
  Nyckelord :Svensk press; jubileum; historiekulturell förändring; symbolgestalt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Landsfader eller tyrann? : Användandet och framställningen av Gustav Vasa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Gustav Vasa; historiebruk; historiekultur; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : På vilket sätt historia brukas är ett viktigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i en digitaliserad värld där vi exponeras regelbundet för sociala medier, matas kontinuerligt med ny information; således har ämnet källkritik numera övergått till att bli oerhört essentiellt. LÄS MER

 3. 3. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER