Sökning: "diabetes hos hund"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden diabetes hos hund.

 1. 1. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cassandra Linder; [2019]
  Nyckelord :diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Superficial necrolytic dermatitis hos hund : kan leverpatologi förklara de uppkomna hudförändringarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kira Casén; [2018]
  Nyckelord :superficial nekrolytisk dermatit; hepatokutant syndrom; etiologi; lever; patologi;

  Sammanfattning : Superficial necrolytic dermatitis (SND) är ett ovanligt tillstånd som främst drabbar äldre hundar. Tillståndet karakteriseras av hudförändringar på framför allt trampdynor, och hälta till följd av de smärtsamma förändringarna är vanligt förekommande. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus hos hund : djurvälfärd och riskfaktorer kring sjukdomen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Ådén; [2018]
  Nyckelord :djurägare; behandling; insulin; skötsel;

  Sammanfattning : Definitionen av diabetes mellitus hos både hund och människa är antingen insulinbrist eller att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens, och kännetecknas av hyperglykemi. Hos hund är det en vanligt förekommande endokrin sjukdom med flertalet bakomliggande orsaker. LÄS MER