Sökning: "professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet professionalisering.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan : En kvalitativ studie med fokus på uppdrag, kompetens och professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Niklas Rosenqvist; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; studie- och yrkesvägledning; kompetens; professionalisering; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka studie- och yrkesvägledares arbete inom gymnasiesärskolan. Studiens frågeställningar behandlar arbetsuppgifter, kompetens och professionalisering. Studien utgår ifrån professionaliseringsteoretiska perspektiv samt använder sig av en teori som förklarar begreppet kompetens. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER

 3. 3. Från gudsfruktan till moral : Övergången mellan normalplan 1900 till undervisningsplan 1919 i förhållande till läraryrkets professionalisering

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Goos; [2020]
  Nyckelord :Folkskola; Normalplan 1900; Undervisningsplan 1919; Professionalisering; Lärare; Fridtjuv Berg; Kristendomskunskap; Kyrka; Väckelserörelser;

  Sammanfattning : This study compares the curriculum for public school from 1900 with the curriculum from 1919 in Sweden. From the second half of the nineteenth century, teaching as a new profession took form. LÄS MER

 4. 4. Det uppskattade men avvecklade ämnet -En studie om diskussionen runt metodikämnets roll och plats i den föränderliga lärarutbildningen från 1970-talet fram till 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Hallman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Debatten runt metodikämnet har idag åter aktualiserats då argument för ett återinförande av ämnet i lärarutbildningen åter framförs. Det var därför historiskt intressant att undersöka hur det resonerades runt metodikämnet i samband med att ämnet avvecklades. LÄS MER

 5. 5. Är digitala HRM-verktyg som ett dåligt Facebook? : En kvalitativ studie om HR-medarbetares uppfattningar om användandet av digitala HRM-verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Andersson; Louise Agerman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; HRM-verktyg; e-HRM; HR-transformation; HR-medarbetare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR-medarbetare uppfattar användandet av digitala HRM-verktyg i sitt dagliga arbete. Syftet preciseras genom de tre frågeställningarna; Vad kännetecknar användandet av HRM-verktyg i en HR-medarbetares dagliga arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för HR-funktionens arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för anställda och chefer i organisationen? Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på en fenomenografisk metodansats för att undersöka informanternas uppfattningar om digitala HRM-verktyg. LÄS MER