Sökning: "underrättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet underrättelser.

 1. 1. En studie av Lantmäteriets beaktande av strandskyddet och samråd i fastighetsbildning för bostadsfastigheter inom strandskyddsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Oscar Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Strandskydd; Allemansrätten; fastighetsbildning; fastighetsreglering; bostadsfastigheter; hållbarutveckling; länsstyrelsen; statliga och kommunala lantmäterimyndigheten; samråd; kompetens; kartläggning;

  Sammanfattning : Lantmäteriet tog beslut under 2017 att avskaffa principsamråd med Länsstyrelsen. Syftet var att korta ner handläggningstiderna och minimera antalet onödiga samråd som sker. Detta arbete har avsett att undersöka hur frekvent det sker samråd för fastighetsbildning av bostadsfastigheter inom strandskyddsområden. LÄS MER

 2. 2. Obemannade sensorbärare i urban miljö : En komparativ studie mellan UAV och UGV för förband på stridsteknisk nivå

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; UGV; military utility; small unit tactics; urban terrain; intelligence; situational awareness; UAV; UGV; militär nytta; stridsteknik; urban terräng; underrättelser; lägesbild;

  Sammanfattning : Den urbana miljön är en av de mest komplexa miljöer som svenska förband ska kunna strida i. Bristfällig information, tredimensionellt hot, korta stridsavstånd och civila är bara några av de utmaningar soldater ställs inför i urban miljö. LÄS MER

 3. 3. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? : En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Rönning; [2016]
  Nyckelord :Underrättelser; samarbete; Sverige; Mali; FN; MINUSMA; försvårande faktorer; förenklande faktorer;

  Sammanfattning : Det är ont om vetenskaplig forskning om underrättelsesamarbete. Majoriteten av tillgänglig forskning avhandlar bilaterala samarbeten mellan stora nationer eller transatlantiska samarbeten och anlägger en resultatinriktad ansats. FN som organisation består av en stor blandning civila och militära delar och befattningshavare. LÄS MER

 4. 4. Strategisk teori i cybermiljön ur ett flygmaktsperspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Ängblom; [2016]
  Nyckelord :Strategi; Cyberteori; Flygmaktsteori; Cyberattack;

  Sammanfattning : Moderna industrialiserade stater är under utveckling till post-moderna, globalt sammanflätade ekonomier och samhällen. Cybermiljöns strategiska betydelse är högaktuell då det finns en strävan att ersätta traditionella militära förmågor med långräckviddiga vapen och tekniska system. LÄS MER

 5. 5. Analys av underrättelser från Livsmedelsverkets officiella veterinärer till Länsstyrelsen i Jönköpings län : slakteriunderrättelsernas utveckling och potential med fokus på djurskydd och djurvälfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ylva Nilsson; [2016]
  Nyckelord :djurskydd; länsstyrelse; slakt; officiell veterinär; underrättelser;

  Sammanfattning : På slakterierna i Sverige arbetar officiella veterinärer som är anställda av Livsmedelsverket för att kontrollera smittskydd, livsmedelssäkerhet och djurskydd. 2014 publicerade Jordbruksverket utkastet till en ny vägledning med syfte att underlätta veterinärernas bedömning av vad som är en djurskyddsbrist. LÄS MER