Effekter av energidryck på korrigerad QT-tid, hjärtfrekvens och blodtryck på kvinnor : En placebostudie

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning: Syftet med denna placebostudie är att studera energidryckens effekter på QTc-tiden, hjärtfrekvens (HR), systoliskt blodtryck (SBP) och diastoliskt blodtryck (DBP) efter konsumtion av 2 mg koffein per kilogram kroppsvikt. Dessutom belysa om skillnader finns beroende på koffeinkonsumtions vanor. Variabler registrerades av ett 12-avlednings-elektrokardiogram och en automatiserad blodtrycksanordning. Undersökningen genomfördes före intag av sockerfri (ED) och 30–40 minuter efter ED konsumtion. I resultatet inkluderades 58 deltagare i åldrarna 18–30 år. En signifikant skillnad mellan QTc, HR, SBP och DBP identifierades före och efter konsumtion av ED, genom ett parvis t-test. Ingen signifikant skillnad identifierades på HR (P=0,2), SBP (P=0,4) och DBP (P=o,4) före och efter konsumtion av placebodryck. En signifikant skillnad på QTc (P=0,03) före och efter konsumtion av placebo dryck påvisades. Ingen signifikant skillnad påvisades mellan variablerna i relation till dryckerna, genom ett oberoende t-test. Ingen signifikant skillnad identifierades mellan variablerna, i relation till sällan konsumenter respektive ofta konsumenter, genom ett oberoende t-test. Ingen signifikant skillnad påvisades mellan ED respektive placebo dryck per konsumtions grupp, utfört med två-vägs ANOVA. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)