Att rama in hjälpen - en kvalitativ studie av humanitära organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Humanitära organisationer är viktiga aktörer som är synliga i samhället och som ofta jobbar med mänskliga rättigheter. De har makt att påverka allmänheten och beslutsfattare genom opinionsbildning och hur de beskriver verkligheten. Jag har analyserat 3 organisationer som jobbar med väpnade konflikter med hjälp av framing, dess tre olika nivåer och genom att skissa fram olika ramar som de kan sägas använda sig av. Analysen visar att de använder de olika ramarna och framing på olika nivåer för att skapa en speciell bild av sig själva och relatera den till bland annat flyktingar. Bilderna som skapas är inte alltid konsekventa men de hjälper oss att få förståelse för hur organisationerna ser på andra aktörer och de som de hjälper. Mer forskning behövs för att försöka visa hur humanitära organisationer kan sägas använda sig av framing och dess olika verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)