Sökning: "Natasa Nikolic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natasa Nikolic.

  1. 1. Att rama in hjälpen - en kvalitativ studie av humanitära organisationer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Natasa Nikolic; [2019-02-15]
    Nyckelord :framing; frames; humanitära organisationer; kvalitativ textanalys;

    Sammanfattning : Humanitära organisationer är viktiga aktörer som är synliga i samhället och som ofta jobbar med mänskliga rättigheter. De har makt att påverka allmänheten och beslutsfattare genom opinionsbildning och hur de beskriver verkligheten. LÄS MER