Sökning: "micropropagation"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet micropropagation.

 1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a new type of temporaryimmersion system (TIS) bioreactors for plantmicropropagation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Johanna Persson; [2012]
  Nyckelord :bioreactor; conductivity; Digitalis; Echinacea; liquid medium; mass propagation; medium analyzes; micropropagation; nutrients; pH; Rubus; semi-automatic; sugars; temporary immersion system;

  Sammanfattning : Micropropagation has been revealed to be an efficient propagation method for production of large quantities of true to type and disease free plants, while traditional methods of micropropagation on solid medium are limited in commercial production due to high labor costs. Bioreactor production in liquid medium has therefore been studied and tested in recent years, but there are still no appropriate types of bioreactors until now. LÄS MER

 3. 3. Storskalig mikroförökning av Malus domestica, Solanum tuberosum och Rubus idaeus i bioreaktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Författare :Rikard Holst; [2011]
  Nyckelord :mikroförökning; potatis; äpple; hallon; äpple; cytokinin; auxin; gibberellinsyra; bioreaktor; agar;

  Sammanfattning : The importance of micropropagation has increased to provide the increasing fields with true to type and healthy plants. Traditional plants are growing on solid agar-based medium but lately liquid medium has become a new opportunity. This study has focused on a new bioreactor, developed on large scale micropropagation. Potato (Solanum tuberosum L. LÄS MER

 4. 4. Propagation, cultivation and breeding of terrestrial temperate orchids, with focus on Cypripedium spp.

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Linda-Marie Rännbäck; [2007]
  Nyckelord :horticulture; temperate terrestrial orchids; mycorrhiza; media composition; germination; in vitro seed culture; Cypripedium; botany; hybridization; breeding; cultivars; propagation; soil culture; cultivation; soil substrates;

  Sammanfattning : Temperate terrestrial orchids have received increased horticultural attention as the new exclusive perennials for the garden. Temperate terrestrial orchid seeds have been found to germinate and develop readily asymbiotically on suitable media in vitro. LÄS MER