Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under sekundärtransport : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Carl Persson; Johanna Adielsson; [2019]
  Nyckelord :experiences; interhospital transport; nurse anesthetist; anestesisjuksköterska; sekundärtransport; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Anestesisjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patienter under sekundärtransport i Sverige och har därför en viktig roll. Nuvarande forskning beskriver att anestesisjuksköterskor upplever bristande kommunikation och svårigheter med att vårda i ambulans. LÄS MER

 2. 2. Kroppsbehandlingar : Är konsumenten rättslös vid en felaktigt utförd kroppbehandling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Ramberg; Johanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Kroppsbehandlingar; skönhetsbehandlingar; konsument; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Kroppsbehandlingar vilka utförs i syfte att förändra utseendet är i dagsläget inte reglerat i någon konsumentlagstiftning. Tvisterna prövas vanligtvis hos Allmänna reklamationsnämnden, som då tillämpar konsumenttjänstlagen analogt i den mån det är möjligt. LÄS MER

 3. 3. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 4. 4. Beslutet kring make or buy av en företagsfunktion - vilka faktorer ska tas med i beslutet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louisa Persson; Johanna Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Returtransporter; Outsourcing; Insourcing; Make or buy; Totalkostnadsanalys;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de branscher som har störst problem med tomma lastbilstransporter. Detta då lastbilen ofta kör fullastad till byggplats men utan last under returtransporten, vilket är negativt för ekonomin och framförallt för miljön. LÄS MER

 5. 5. "Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nord; Emelie Persson; [2019]
  Nyckelord :kroppsbild; Instagram; social jämförelse; ideal; fitspiration; selfcompassion body image; social comparison; selfcompassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. LÄS MER