Sökning: "sugars"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet sugars.

 1. 1. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 2. 2. Energy & redox fluxes in Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Katarzyna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Energy; redox fluxes; Lactobacillus reuteri DSM 17938; different sugars; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under anaerobic condition the specific growth rate of Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars, was analyzed using spectrophotometry. Electron acceptor (fructose) supported cells to cope with poor energy recovery by re-oxidising the NADH, thus enabling ATP formation thru acetate production, while fermenting glucose via the phosphoketolase pathway (PKP) and simultaneously operating via Embden-Meyerhof pathway (EMP). LÄS MER

 3. 3. Intensification of lignocellulosic bioethanol production process using multi-staged membrane bioreactors

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clarisse Uwinez; [2019]
  Nyckelord :Interconnected continuous hydrolysis and fermentation; lignocellulosic bioethanol; Membrane bioreactors; process intensification; lignin recovery; membrane fouling.;

  Sammanfattning : The exploitation of lignocellulosic materials with the aim of producing high value-added products will potentially counteract concerns related to the depletion of fossil resources or exponential population growth. Bioethanol produced from lignocellulosic agriculture residue exhibits promising alternative to the petroleum-based fossil fuel which reduces net emission of greenhouse gases (GHG). LÄS MER

 4. 4. Enzymatic Modification of the Interaction Between Lignin and Recycled Cellulose Fibers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Manfred Klug; [2019]
  Nyckelord :Lignin; Pulp and Paper; Recycling; Biotechnology; Enzyme technology; Laccases; Chemical Engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry have been a growing market during the last decades. Due to higher environmental concerns among people, the recycling of papers has become an even more important part of the industry. Recycled paper fibers however are of lower quality than virgin fibers. LÄS MER

 5. 5. Exploring Deep Eutectic Solvent Pretreatment and Laccase Biobleaching on Oat Hulls in Efforts to Overcome Recalcitrance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Juanita Francis; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Oat production produces an abundant side stream product called oat hulls, formally regarded as a waste product. These oat hulls are nutritionally packed, containing insoluble dietary fibres. The solubilization and subsequent enzymatic hydrolysis of insoluble fibres, i.e. LÄS MER