Sökning: "Anna Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Anna Lundberg.

 1. 1. Bedömningsstödet i matematik : Hjälp eller stjälp?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se hur lärare använder sig av det obligatoriska bedömningsstödeti matematik och om de förändrar sin undervisning utifrån elevernas resultat. Studien fokuserarpå hur lärarna anser att de arbetar med bedömningsstödet och hur de lägger upp arbetet kringdet. LÄS MER

 2. 2. The Internationalization Process of Fashion ECCs : A qualitative study investigating the use of exploitative and explorative dynamic capabilities when internationalizing a fashion ECC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anna Lundberg; Windy Nguyen; Claudia Lavadores Esparza; [2019]
  Nyckelord :E-commerce Companies ECCs ; Fashion Industry; Internationalization Process; Dynamic Capabilities; Exploitative and Explorative Dynamic Capabilities; Ambidexterity;

  Sammanfattning : Background The growth of global e-commerce along with technology and information adoption has driven the international expansions of retail firms. Even though e-commerce companies (ECCs) are changing the way businesses operate and generally have fewer physical barriers to new markets, they still face numerous challenges while internationalizing. LÄS MER

 3. 3. En berikande utmaning : Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lejla Redzepovic; Anna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Lärare; nyanlända elever; språkinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, inte minst för skolan. I takt med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. LÄS MER

 4. 4. “Dress for Success”: En undersökning av iscensättningen av femininitet kopplat till power dressing i modemagasinet Vogue

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Julia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Power dressing; femininity; performativity; gaze; Vogue; Helmut Newton; Ellen von Unwerth; Anna Wintour; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation, "Dress for Success" - A survey of the femininity creations linked to power dressing in the fashion magazine Vogue, is to analyze and compare John T Molloy ́s manual about power dressing to how the concept is represented in 3 different editorials in the fashion magazine Vogue. The analytical method that has been used are a semiotic analysis and intermediality. LÄS MER

 5. 5. Företagande utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna-Marija Gasovska; Sara Lundberg Atié; [2018]
  Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainable Business; Social Dimensions; Economical Dimensions; Ecological Dimensions; Sustainable profitability; Livscykelanalys; Hållbart företagande; Sociala dimensionen; Ekonomiska dimensionen; Ekologiska dimensionen; Hållbar lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna.  För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa tre dimensioner samtidigt. LÄS MER