Sökning: "medicinalväxt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet medicinalväxt.

 1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER

 2. 2. Odling av Cannabis för dess medicinska egenskaper : hur odlingstekniska åtgärder kan anpassas för att optimera dess cannabinoidinnehåll

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kristian Liwell; Axel Fälth; [2013]
  Nyckelord :Cannabis; cannabinoider; bioaktiva ämnen; odlingsteknik; cannabisbaserad medicin; Sativex®; THC;

  Sammanfattning : Cannabis har länge använts som medicinalväxt. Genom att läkemedlet Sativex 2011 godkändes av läkemedelsverket för förskrivning gavs ett allmänt erkännande av att Cannabis kan användas för sina terapeutiska egenskaper. LÄS MER