Webbapplikationssäkerhet

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik

Sammanfattning: Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. Målsättningen med dennarapport är att ta reda på vad det är för säkerhetsrisker som finns för applikationer, generellaåtgärder som kan implementeras för att åtgärda dessa risker och hur dataskyddsförordningen(GDPR) hör ihop med säkerheten i webbapplikationer. För att komma fram till generella åtgärder gjordes även en säkerhetsutvärderingsmetod som används för att kunna utvärdera hurde olika åtgärderna skyddar applikationer för att dels kunna se att alla delar säkrats samt attde fungerar som de bör. Resultatet av denna rapport ger generell åtgärdslista med åtgärder sombör implementeras i applikationers backend men för att ge en liknande åtgärdslista för frontendkrävs det mer arbete, där frontend åtgärdslistan i denna rapport är minimalistisk. Säkerhets utvärderingsmetoden visade sig även bli en del i de åtgärdslistor för att kunna användas även pådriftsatta applikationer. I resultatet av GDPR-undersökningen framkom det att inga specifikakrav ställs ifrån GDPR, istället har lagen i uppgift att höja prioriteten genom att konsekvenserna som kan uppkomma vid felhantering av användares personuppgifter blir mer påtagliga /kostsamma för organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)