En undersökning av skolavslutning i kyrkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Belinda Thurban; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Med detta arbetet vill jag undersöka argumenten för och emot skolavslutning i kyrkan. Med hjälp av policydokument, rektorer, praxis och debattsidor lyfts argument fram och diskuteras. Svenska skolan och Svenska kyrkan har i många år haft starka band till varandra och många skolor har skolavslutning i kyrkan. I undersökningen framkom det att de som förespråkar skolavslutning i kyrkan menar att det är något mysigt, högtidligt och en tradition vi haft i många år. De som talar emot menar att man genom att ha skolavslutning i kyrkan utestänger elever från en dag som bör vara en gemensam högtidsdag.

Att en skolavslutning ska vara för alla, vara trevlig och högtidlig är den mening som delas av alla som talar om skolavslutning i kyrkan. Av undersökningen framkommer också att det är viktigt att varje skola själv får bestämma hur de ska ha sin skolavslutning det är inget som skall bestämmas av politiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)