Utvärdering av datoranvändning i primärvården med särskilt fokus på remisshantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Sara Daniels; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

The aim of the thesis is to present a study of what works well and what does not work so well in today’s use of computers in primary care with a special focus on the use of computers in the management of referrals for consultation. In May 2009 a module for electronic consultation referrals was introduced in the computer system Cosmic at the University Hospital in Uppsala. Previously, the primary care units had to use two different systems for management of referrals. Referrals sent internally within primary care have been sent electronically while referrals to the University Hospital or other external units were sent on paper. The introduction of the module for electronic consultation referrals at the hospital has meant that all primary care referrals can be sent electronically.

The study contains an examination of the expectations on the introduction of the module for consultation referrals, and what preparations that have been made for the introduction. The methods used for data collection in the study have been interviews, contextual interviews and a survey.

The results of the study show that there are different kinds of problems with computer use in primary care today. Some problems are due to technical shortcomings of the system, while others are of functional origin, and yet others due to lack of knowledge of the users. The primary care units have high expectations on the introduction of the consultation referral module at the hospital but have made little preparations for the introduction.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)