2018 - an IPA Odyssey: A single case study of how an Intelligent Personal Assistant should be constructed to align with the value proposition of Lynk & Co

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)