Skogsbruksplan : ett verktyg för att nå en skogsägares mål?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Författare: Jonas Kromnow; [2010]

Nyckelord: Målanpassning; skogsbruksplan; åldersfördelning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)