Patienters skattning av postoperativ smärta efter artroskopisk axelkirurgi : En prospektiv jämförande studie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)