Sex som befrielse eller livsstilsprojekt. Gestaltningen av kvinnlig sexualitet i tre samtida verk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Författare: Agnes Jonsson; [2018]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)