Sökning: "Agnes Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Agnes Jonsson.

 1. 1. Sex som befrielse eller livsstilsprojekt. Gestaltningen av kvinnlig sexualitet i tre samtida verk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Feeling Set Up by The Set-up : A Study on Swedish Junior High School Students’ Understanding of Phrasal Verbs

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Agnes Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Phrasal verbs; SLA; L1; L2; idiomaticity; explicit teaching instruction; exposure; frequency; AmE; BrE.;

  Sammanfattning : Existing research on phrasal verbs is ample due to their prevalent existence in the English language and the difficulties they bring out as a result of their lack of transparency (Liu, 2011, p. 661). However, more research is necessary to cover new generations of English learners who cross paths with phrasal verbs. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder för patienter med risk för suicid

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Agnes By; David Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjukdomar i vallgräs : uppdatering av Faktablad om växtskydd -Sjukdomar i vallgräs (95 J)

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Agnes Jonsson; [2015]
  Nyckelord :forage grasses; plant dieases; pink snow mold; leaf spots; vallgräs; sjukdomar; växtskydd; snömögel; bladfläckar;

  Sammanfattning : In Sweden, 2011, ley was grown almost as much as cereals, which means that in terms of area, ley is an important crop. A lay can consist of either grass or grass combined with legumes e.g. clover. LÄS MER

 5. 5. Riskuppfattningar kring spårspring : Fokus på lokförare och personal på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Jonsson; Agnes Wijk; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER