Vampyrer, Zombies och Troll – men vad är det egentligen som skrämmer oss? : En studie om vilken samhällskritik det går att finna i tre av John Ajvide Lindqvists texter och hur han bygger upp skräcken.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera tre av John Ajvide Lindqvist verk med utgångspunkt i att det går att läsa ut samhällskritik i böckerna. Jag valde att studera detta genom att studera texternas innehåll i relation till Per Albin Hanssons tanke om ett gemensamt folkhem. Vidare har jag studerat varför Ajvide Lindqvists texter skrämmer oss utifrånKarnevalperspektivet. Jag fann att Ajvide Lindqvist använder sig av avvikande kroppar, kroppsvätskor och omkastade maktförhållanden i sin uppbyggnad av skräcken. Vidare visa rAjvide Lindqvist att det gemensamma folkhemmet hotas av utanförskap och det faktum att alla är olika. Min slutsats är att det går att finna samhällskritik i Ajvide Lindqvists texter genom att studera vad som skrämmer oss och varför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)