Den säljande kvinnokroppen : En semiotisk visuell analys av Fanny Lyckmans och Amanda Ekströms representation av kvinnokroppen utifrån ett postfeministiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Denna studie undersöker problemområdet sexualiseringen av kvinnokroppen på sociala medier, eftersom det är en stor källa till visuella intryck idag. Syftet är att undersöka hur influencers, mer specifikt Fanny Lyckman och Amanda Ekström representerar kvinnokroppen i sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv, och där frågeställning lyder: Hur representerar Lyckman och Ekström kvinnokroppen i sina sociala medier utifrån ett postfeministiskt perspektiv i relation till sexualiseringen av kulturen? Studien genomförs med en kvalitativ semiotisk visuell analys där materialet undersöks enskilt samt kompareras. Teorin som appliceras är bland annat postfeminism, representation och gaze-teori. Resultatet av undersökningen visar att Lyckman objektifierar och sexualiserar sin kropp vilket skapar en tydlig koppling till mjukpornografin, och att den manliga blicken används. Ekströms bilder är också avklädda, men det finns ingen tydlig koppling till pornografins bildspråk, här är modellerna i stället subjekt och bilderna utgår inte från en manlig blick, snarare en icke-blick. Både Lyckman och Ekström representerar kvinnokroppen medvetet med en underton av empowerment, samtidigt som det finns kopplingar till hur kvinnokroppen stereotypiskt representerats genom historien och sexuella anspelningar, framför allt i Lyckmans material vilket skapar en dubbelhet i resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)