Från flicka till fjäril : En analys av identitet, queer och genus i Jessica Schiefauers roman Pojkarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Författare: Hanna Bornstedt; [2017]

Nyckelord: Pojkarna; Jessica Schiefauer; Fjäril; Identitet; Queer; Genus;

Sammanfattning: I denna uppsats görs en analys av Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Analysen fokuserar på huvudkaraktären Kim och hens identitet, Kims förhållningssätt till det så kallade genuskontraktet samt fjärilens betydelse som symbol för transpersoner. Denna analys görs med hjälp av queer- och genusteorier där namn som Judith Butler, Fanny Ambjörnsson och Yvonne Hirdman är viktiga. Det framkom i analysen av romanen att Kim har svårt att identifiera sig som både flicka och pojke och Kim kommer till sist fram till att hen är en människa; ett tredje kön. Det framkom också tydligt i analysen att fjärilen har en central plats i berättelsen och används både som en symbol för förvandling men också som en symbol för förvandlingen från flicka till pojke, alltså som en symbol för trans. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)