Massagolvets påverkan på inomhusmiljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Granberg Johan; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna studie har utförts i uppdrag av Umeå kommun i syfte att uppfylla det lokala delmålet om en giftfri uppväxt. De vill nu få en uppfattning om hur massagolv kan påverka inomhusmiljön i en förskola, och om dessa golv generellt uppfyller deras policy för materialanvändning. Massagolv är fogfria och porfria golv, de läggs ut som en flytande plastmassa och efter härdning blir de mycket tåliga mot både kemisk och mekanisk belastning. De flesta massagolven baseras på härdplasterna epoxi, akryl och polyuretan. Dessa plaster har olika egenskaper som gör de optimala i olika typer av förhållanden. Resultaten från studien visar att massagolven påverkar inomhusmiljön vid tre olika tillfällen. Under härdning, i ett härdat tillstånd och då golvet utsätts för en temperatur det inte klarar av. Vilken typ av påverkan golvet gör beror i stora drag på vilken typ av härdplast som används i golvet då deras kemiska uppbyggnad är olika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)