Sökning: "B-form"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet B-form.

 1. 1. Två byskolor, sju intervjuer, åtta ramfaktorer : Hur lärare uppfattar sin undervisning och arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Sundbom; Emma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorteori; ramfaktor; byskola; B-form; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Byskolor lever i ständig ovisshet gällande om de ska få fortsätta sin verksamhet eller behöva läggas ned. I en liten skola med ett lågt elevantal placeras eleverna oftast i åldersintegrerade klasser, vilket kan ge en större känsla av närhet och gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Computational studies on DNA: insights into structure and dynamics

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Charan Raju Kanna; [2015]
  Nyckelord :epigenetic modifications; DNA methylation; G-rich sequence; uracil; molecular dynamics; demethylation;

  Sammanfattning : The best-characterized epigenetic modification is DNA methylation, which was found to shape significantly gene expression in mammalian cells, though bacteria and plants display less sequence specificity. The cytosine methylation of DNA sequence here was studied by the molecular dynamic (MD) method. LÄS MER

 3. 3. Åldersintegrerad skola, Ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Svejd; [2002]
  Nyckelord :Education; Åldersblandad klass; åldersintegrerad klass undervisning; åldershomogen klass undervisning; B-form; A-form; Pedagogik;

  Sammanfattning : När folkskolan infördes i Sverige år 1842, fanns det ingen klassindelning. Den vanligaste förekommande modellen var att flera åldrar gick i samma klassrum, med en lärare. Det är alltså inget nytt påfund att barn av olika åldrar med en gemensam lärare undervisas i ett och samma klassrum. LÄS MER

 4. 4. Elevers tankar vid lösandet av proportionalitetsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Björkhammer; [2000]
  Nyckelord :Education; Proportionalitet Proportionalitetstänkande; Pedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur elever tänker vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Arbetet består dels av en orientering om forskning inom området och en egen undersökning. I tidigare forskning har två huvudkategorier av proportionalitetstänkande utkristalliserats; A- respektive B-tänkande eller between respektive within. LÄS MER