Språkanvändning och sociala konstruktioner : En kritisk diskursanalys av framställningen av svenskhet och "de Andra" i en svensk nyhetsmedia i samband med terroristattacken i Stockholm den 7 april 2017

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Do Palmgren; Josephine Råbock; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)