Målbolagsstyrelsens möjlighet att främja offentliga uppköpserbjudanden : med särskilt fokus på rekommendationer, due diligenceundersökningar och budrelaterade arrangemang.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)