Sökning: "Carolina Svärdh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carolina Svärdh.

  1. 1. Bild i förskolan : traditioners påverkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Ellinor Bengtsson; Carolina Svärdh; [2017]
    Nyckelord :Traditioner; Kreativitet; Bild; Modeller; Inspirationsbilder; Barn; Förskola;

    Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande iförskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att pedagoger styrt barnen när de använt modeller. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carolina Svärdh.

Din email-adress: