Sökning: "Formella styrmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Formella styrmedel.

 1. 1. Ekonomistyrning inom agila arbetsmetoder -En fallstudie av ett mjukvaruutvecklingsföretag (16/17:49)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Efraim; [2017-09-05]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; MCS; agila arbetssätt; Scrum;

  Sammanfattning : P R O B L E M -D I S K U S S I O N: En föränderlig omvärld ställer krav på flexiblaorganisationer. Därtill kommer arbetsmarknadensnart att domineras av Generation Y som har ettförhållningssätt till sitt arbete som är skiljt fråntidigare generationer. Nya krav ställs därmed påchefen och ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Styrning mot miljömässig hållbarhet : En kvalitativ studie av hur två utvalda företag använder olika styrmedel för att involvera hela organisationen i det miljömässiga hållbarhetsarbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Jonsson; Johanna Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :Miljömässig hållbarhet; bakomliggande orsaker; styrmedel; involvera hela organisationen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Miljömässig hållbarhet är ett ämne som på senare tid har uppmärksammats i allt större utsträckning. Miljömässig hållbarhet har fått större betydelse för både externa men även interna intressenter vilket därmed har fått företag att uppmärksamma ämnet. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 4. 4. En balansgång mellan morot och piska : En flerfallstudie om att arbeta med provision som huvudsakligt belöningssystem inom mäklarbranschen. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carl-Johan Herslow; Mattias Åberg; [2017]
  Nyckelord :Provision; belöningssystem; mäklarbranschen; ekonomistyrning; styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning handlar om att påverka och styra en organisation mot uppsatta mål för en viss period. Det finns olika styrmedel för att lyckas styra en verksamhet och de burkar delas in i formella, informella och organisationsstruktur. LÄS MER

 5. 5. Ny lag - Ny styrning? : En studie om vilka effekter det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering har fått på stora företags ekonomistyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Uljanna Torstensson; My Wessberg; [2017]
  Nyckelord :sustainability; CSR; management control systems; formal control; informal control; sustainability report; law; hållbarhet; CSR; ekonomistyrning; formella styrmedel; informella styrmedel; hållbarhetsrapportering; lagstiftning;

  Sammanfattning : Inledning: I december 2016 antogs lagen om hållbarhetsrapportering, vilken innebär att stora företag tvingas upprätta en hållbarhetsrapportering. Regeringen hoppas på att det ska ge en effekt och göra företagen mer hållbara. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Formella styrmedel.

Din email-adress: