Sökning: "Islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Islamofobi.

 1. 1. Att ’begreppa’ islamofobi : En begreppsutredande studie av begreppet islamofobi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Lind; [2018]
  Nyckelord :islamofobi; begreppsanalys;

  Sammanfattning : Islamophobia as a concept has grown in popularity but is still controversial. This essay categorizes and analyses 153 scientific articles’ definition of the concept Islamophobia. It proposes two different categories which the definitions can be put in. LÄS MER

 2. 2. Religionens synlighet i sociala medier : En innehållsanalys om moskédebatter på facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Bruno; [2018]
  Nyckelord :Islamophobia Mosque Social media Muslim Content analysis; Islamofobi Moské Sociala medier Muslim Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how religion and the construction of new religious buildings are debated in social media. The study is based on two research questions concerning the main arguments about the mosque building in Karlstad and what kind of image of Muslims and Islam that exist. LÄS MER

 3. 3. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 4. 4. Vårt ansvar? : En intervjustudie av religionslärares förhållningssätt till religionsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christoffer Gullberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; intervjustudie; främlingsfientlighet; islamofobi;

  Sammanfattning : Detta är en studie med syfte att undersöka hur sex stycken yrkesverksamma gymnasielärare på två olika gymnasieskolor i Jönköpings kommun ser på religionsundervisning. Syftet är att se hur dessa lärare jobbar utifrån ämnets syfte kring förståelse och tolerans då i kontrast till främlingsfientlighet och religionsfobi. LÄS MER

 5. 5. Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Vanler Pedersen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Islamofobi.

Din email-adress: