Sökning: "Marie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Marie Olsson.

 1. 1. Stenmarks fåglar och människor: en analys av sex verk av Jan Stenmark genom retoriska glasögon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Amalia Ådnanes; [2018]
  Nyckelord :Visuell retorik; semiotik; humor; Jan Stenmark; bildanalys; ironi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats studerar sex handplockade bilder, enligt vissa kriterier, skapade av Jan Stenmark. Syftet med studien är att kartlägga hur bild och text skapar humor, och till undersökningen anpassas två analysmetoder, Jens Kjeldsens retoriska bildanalys och Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms kritiska retorikanalys. LÄS MER

 2. 2. Ska jag beskattas i Sverige? : En analys av hur familj och bostad inrättad för åretruntbruk påverkar bedömningen av väsentlig anknytning till Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marie Olsson; Elin Norberg; [2018]
  Nyckelord :Internationell beskattning; obegränsad skattskyldighet; väsentlig anknytning; bostad inrättad för åretruntbruk; familj;

  Sammanfattning : För att veta vilka inkomster en person ska beskattas för i Sverige måste det fastställas huruvida personen är begränsat eller obegränsat skattskyldig i landet. Om en person är obegränsat skattskyldig ska denna beskattas för alla sina inkomster i Sverige, medan en begränsat skattskyldig ska beskattas endast för ett fåtal specifika inkomster. LÄS MER

 3. 3. Kopplingenmellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning : En gapanalys av miljökvalitetsmålen   Storslagen fjällmiljö och Frisk luft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Miljöövervakning; Länsstyrelsen; Indikatorer; Preciseringar;

  Sammanfattning : Sweden's   environmental objective system describes the state of our environment, as it   should be. Within the system are 16 environmental quality objectives, 24   milestone targets, a few specifications per objective and 107 indicators, and   as a frame is the generation goal. There are annual follow-ups of the work   with the objectives. LÄS MER

 4. 4. Alla är vi ju varandras arbetsmiljö : Rektorers upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan vuxna i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsplatskonflikter; chef; konflikter; konflikthantering; ledarskap; makt; rektor;

  Sammanfattning : Skolan är en relationsintensiv verksamhet där människors olikheter kan skapa motsättningar och konflikter. Dessa konflikter kan bemötas och hanteras på ett konstruktivt sätt vilket kan generera i positiva förändringar och utveckling medan en destruktiv hantering av konflikten kan ge negativa konsekvenser för dels anställda dels arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cristin Olsson; Eva-Marie T. Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental illness; nurses; attitudes; Psykisk ohälsa; sjuksköterskor; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och står för den största ökningen i sjukfrånvaro. Med stor sannolikhet kommer sjuksköterskor att möta dessa personer med psykisk ohälsa i sitt yrke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marie Olsson.

Din email-adress: