Sökning: "Marie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Marie Olsson.

 1. 1. Stenmarks fåglar och människor: en analys av sex verk av Jan Stenmark genom retoriska glasögon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Amalia Ådnanes; [2018]
  Nyckelord :Visuell retorik; semiotik; humor; Jan Stenmark; bildanalys; ironi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats studerar sex handplockade bilder, enligt vissa kriterier, skapade av Jan Stenmark. Syftet med studien är att kartlägga hur bild och text skapar humor, och till undersökningen anpassas två analysmetoder, Jens Kjeldsens retoriska bildanalys och Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms kritiska retorikanalys. LÄS MER

 2. 2. Kopplingenmellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning : En gapanalys av miljökvalitetsmålen   Storslagen fjällmiljö och Frisk luft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Miljöövervakning; Länsstyrelsen; Indikatorer; Preciseringar;

  Sammanfattning : Sweden's   environmental objective system describes the state of our environment, as it   should be. Within the system are 16 environmental quality objectives, 24   milestone targets, a few specifications per objective and 107 indicators, and   as a frame is the generation goal. There are annual follow-ups of the work   with the objectives. LÄS MER

 3. 3. Alla är vi ju varandras arbetsmiljö : Rektorers upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan vuxna i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsplatskonflikter; chef; konflikter; konflikthantering; ledarskap; makt; rektor;

  Sammanfattning : Skolan är en relationsintensiv verksamhet där människors olikheter kan skapa motsättningar och konflikter. Dessa konflikter kan bemötas och hanteras på ett konstruktivt sätt vilket kan generera i positiva förändringar och utveckling medan en destruktiv hantering av konflikten kan ge negativa konsekvenser för dels anställda dels arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till personer med psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cristin Olsson; Eva-Marie T. Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental illness; nurses; attitudes; Psykisk ohälsa; sjuksköterskor; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och står för den största ökningen i sjukfrånvaro. Med stor sannolikhet kommer sjuksköterskor att möta dessa personer med psykisk ohälsa i sitt yrke. LÄS MER

 5. 5. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marie Olsson.

Din email-adress: