Sökning: "Moa Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Moa Svensson.

 1. 1. Lära sig läsa och skriva på ett andra språk

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Moa Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att sätta ord på omsorg: En kvalitativ observationsstudie av omsorgsarbetet på ett särskilt boende för äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Wöhlecke; Karolina Svensson; [2017]
  Nyckelord :Caring home; elderly care; socioemotional care; relationship based care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to discover how caregivers in a caring home for elderly people work with the social and emotional part of the caregiving. To discover this, the study was based on 4 days of participating observations that took place on a caring home for elderly people in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Teknisk och ekonomisk analys av ny teknik för att simultant reducera emissioner av NOx och SOx från förbränning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Max Börling; Moa Lundström; Siri Rydman; Linnéa Svensson; Jonathan Ullmark; Lovisa Öhrby; [2016]
  Nyckelord :Flue gas purification; NOx; SOx; ClO2; absorber; Aspen Plus;

  Sammanfattning : To avoid environmental problems such as eutrophication and acidification, it is necessary toreduce emissions of nitrogen and sulfur oxides (NOx and SOx) from combustion ue gases.As of now, there are several established ways to remove NOx and SOx, but these are usuallyperformed in separate facilities. LÄS MER

 4. 4. Attraktiva städer : Fallstudier av Malmö och Göteborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nanny Svensson; Moa Rosvall; [2016]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; attraktivitet; plats; platskvalitet; fysisk planering; Malmö; Göteborg; globalisering; den kreativa klassen; marknadsföring; kunskapsekonomi;

  Sammanfattning : I kandidatuppsatsen beskrivs platsmarknadsföring som fenomen samt hur den syns i den kommunala planeringen hos två svenska storstäder; Malmö och Göteborg, och vilken roll den fysiska planeringen har i detta. Arbetet är en kvalitativ fallstudie som med innehållsanalys som metod utläser platsmarknadsföringen som det dolda budskapet i kommunal planering. LÄS MER

 5. 5. Våld mot män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
  Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Moa Svensson.

Din email-adress: