Sökning: "PSS"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet PSS.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 3. 3. Är perfektionistiska danslärare stressade? : En kvantitativ studie om stress och perfektionism hos professionella danslärare.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adjani Hjert Goli; Hanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the present study was to examine the correlation between different types of perfectionism and perceived stress. The following issues were investigated: 1) Does dance teachers with higher levels of perfectionism also experience higher levels of stress? 2) Are there any differences between different types of perfectionism? 3) How much of the variation of perceived stress can be explained by variables such as age, experience and different types of perfectionism? Method In order to achieve the purpose of the study, a survey was conducted. LÄS MER

 4. 4. Redesign of Gas Hydraulic Suspension for Product Service System : A Master Thesis Work at Strömsholmen AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Martin Ankarberg; Erik Jilnö; [2018]
  Nyckelord :Strömsholmen AB; Gas Hydraulic Suspension; Product Service System; PSS; Integrated Products and Services; life-cycle; DFA; DFS; DFD; DFRem.;

  Sammanfattning : In these times, when manufacturing firms wonder how to integrate products and services into innovative offerings, how should products be designed to be of most value? This study is the investigation of this question for the manufacturing firm Strömsholmen AB, which designs gas springs and hydraulic suspension. The research has led to interviews of personnel to identify challenges and a workshop to generate new service ideas. LÄS MER

 5. 5. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet PSS.

Din email-adress: