Sökning: "PSS"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet PSS.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. A product-oriented Product Service System for tracing materials on autonomous construction sites : A product development for today’s and future construction sites

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Product Service System; Autonomous construction site; Machine; Sustainable product development; Autonomous vehicle; Produkttjänstesystem; Autonoma byggarbetsplatser; Maskiner; Hållbar produktutveckling; Autonoma fordon;

  Sammanfattning : The global population is growing, and more people than before are moving to cities. This creates a need for increased building efficiency and possibility to work in remote environments. On today’s construction sites, there is a need to able to organize the site in a better way. LÄS MER

 3. 3. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elina Sjögren; Anna Scholander; Madeleine Wessel; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; stress; upplevd stress; arbetsrelaterad stress; e-mail;

  Sammanfattning : Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till upplevd stress har uppmärksammats i media under de senaste åren. Studier som har undersökt sambandet har dock visat motsägande resultat. LÄS MER

 5. 5. Oral hälsa vid sjögrens syndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Haifa Raad; Leila Bonnevier; [2018]
  Nyckelord :Oral hälsa; sjögrens syndrom; hyposalivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk autoimmun sjukdom som kan påverka flera organsystem i kroppen. Sjukdomen drabbar exokrina körtlar som till exempel salivkörtlar, vilket resulterar i reducerat salivflöde. Sjukdomen delas in i primärt SS (pSS) och sekundärt SS (sSS). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet PSS.

Din email-adress: