Sökning: "ROAD ACCIDENTS"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden ROAD ACCIDENTS.

 1. 1. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Bicycle hazards : Do intersections matter?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Niclas Form; [2018]
  Nyckelord :Bicycle hazards; intersections; accidents; accessibility; sustainable development;

  Sammanfattning : The Swedish city of Umeå is one amongst other cities that has a focus on the increase in the bicycling usage. The municipality of Umeå aims to make public transport, bicycling and walking the most frequently used modes of transport in the city (Umeå kommun, 2017b). LÄS MER

 4. 4. Visual Communication between Truck Drivers and the Surroundings : - A Master’s Thesis Project for Increasing Communication and Reducing Accidents between HGV and VRUs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Styf; [2018]
  Nyckelord :Truck driver; fellow road-users; other road-users; communication; visual communi- cation; vulnerable road-users; intentions; light matrix; front projection; turning projection;

  Sammanfattning : In recent years, accidents between trucks and other vehicles have decreased while accidents be-tween trucks and vulnerable road-users have increased. The reason for this is unknown, which is why this Master’s Thesis project was initiated. LÄS MER

 5. 5. Vägskyddssystem i Sverige - En jämförande studie av dagens och framtidens system för vägskyddsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Tommy Hansson; [2018]
  Nyckelord :järnväg; plankorsning; vägskydd; vägskyddsanläggning; alex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The railway makes an extensive barrier in the landscape. To lower the impact of this barrier, and to allow people to easily pass it, level crossings are implemented. A level crossing is an intersection in the same plane between railway and road. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ROAD ACCIDENTS.

Din email-adress: