Sökning: "Sara Landin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sara Landin.

  1. 1. Vitesklausuler i skeppsbyggnadskontrakt jämfört med norska fabrikationskontrakt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Landin; [2006]
    Nyckelord :Avtalsrätt; Sjörätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Examensarbetet är en jämförande uppsats om vitesklausuler i norska fabrikationskontrakt jämfört med några utvalda skeppsbyggnadskontrakt. I det stora norska fabrikationskontraktet NF 92 finns en vitesklausul som anger att vite skall utgå för varje dag som leveransen försenas samt vid försening till vissa speciella tidpunkter, milstolpar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Landin.

Din email-adress: