Sökning: "Therese Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Therese Jonsson.

 1. 1. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of alternative energy schemes for maximized electricity generation in a Cuban sugar mill

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Therése Mörk; Åsa Jonsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av övergången till palliativ omvårdnad : Transitionen från behandlande- till palliativ omvårdnad

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Therese Jonsson; Amanda Fritz; [2016]
  Nyckelord :Emotion; Experience; Intensive care; Palliative care; Transition; Intensivvård; Känsla; Palliativ omvårdnad; Transition; Upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: Av cirka 44 000 intensivvårdstillfällen i Sverige under år 2015 avled 7,5 % av patienterna på en intensivvårdsavdelning. Palliativ omvårdnad är en del av intensivvården då behandlade vård kan avslutas och övergå i ett palliativt skede. LÄS MER

 5. 5. Hemlöshet bland äldre : -Ett komplext fenomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Caroline Westerdahl; Therese Jonsson; [2015]
  Nyckelord :homeless; older people; causes; processes; the time spent in homelessness; hemlöshet; äldre; orsaker; fenomen; tillvaron i den hemlösa situationen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för hur situationerna för äldre i hemlösa situationer kan se ut samt bidragande orsaker till varför de blir kvar i hemlösheten. För att uppfylla syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med organisationer som kommer i kontakt med de äldre i hemlösa situationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Therese Jonsson.

Din email-adress: