Sökning: "argument för mot internet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden argument för mot internet.

 1. 1. Konfiguration av VPN med Netconf/Yang och Python

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Fredrik Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :Netconf; Yang; Python; Ncclient; VPN; L3VPN;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en fiktiv internetleverantör som vill undersöka om protokollet Netconf kan användas för konfiguration av VPN-tjänster. Netconf används tillsammans med datamodelleringsspråket Yang som beskriver vad som kan konfigureras på en viss nätverksenhet. LÄS MER

 2. 2. Kakornas skymning : En profetia om galna programmerare

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Niklas Johansson; Andreas Boqvist; [2015]
  Nyckelord :Media technology; Cookies; Fredrich Nietzsche; God is dead; Medieteknik; Cookies; Fredrich Nietzsche; Gud är död;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en komparativ studie som utgår från hur Fredrich Nietzsche och hans Gud är död kan ha betydelse för hur utvecklare såväl som konsument uppfattar cookies i webbläsare. Syftet är att genom Fredrich Nietzsches ögon undersöka hur cookies död påverkar webbläsare och med den kunskapen problematisera användning av cookies i webbapplikationer. LÄS MER

 3. 3. "Vilda västern går mot sitt slut" : Fildelning, streaming och rättfärdigande på Flashback

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Dahl; [2015]
  Nyckelord :Fildelning; streaming; rättfärdigande; The Pirate Bay; Spotify;

  Sammanfattning : Digitaliseringen under 2000-talet har förändrat många branscher. Utbredningen av illegal fildelning är en av de utmaningar som dykt upp, utbredd bland i övrigt laglydiga människor. Samtidigt sker en framväxt av nya sätt att konsumera på internet, som tar avstamp i fildelningstekniken men fungerar inom lagliga ramar. LÄS MER

 4. 4. Debatten som blev en kampanj - en studie om HPV-vaccinets mediedebatt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elvira Linnér; Caroline Åkerlund; [2014]
  Nyckelord :hälsokommunikation; agenda-setting; mediedebatt; risk; hälsorisk; HPV-vaccin; livmoderhalscancer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ge ökad kunskap om mediedebattens diskurs, i synnerhet utifrån ett riskperspektiv. Målet med denna studie är att undersöka hur mediedebatten om HPV-vaccinet ser ut, och varför den ser ut som den gör. LÄS MER

 5. 5. Olovligt spridande av privata bilder på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Blendberg; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Förtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för rättsläget kring olovligt spridande av privata bilder på internet. I dagsläget bedöms sådant spridande vanligtvis som förtal i Sverige. För att något ska utgöra förtal ska en uppgift ha spridits som varit ägnad att utsätta personen för andras missaktning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet argument för mot internet.

Din email-adress: