Sökning: "fattiga studenter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fattiga studenter.

 1. 1. Implicita och explicita fördomar mot fattiga – Ett inkoherent förhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Albinsson; Eva Mansikka Högström; [2015]
  Nyckelord :Fattiga; attityder; stereotyper; implicita fördomar; explicita fördomar; inkoherens; SC-IAT; Right-Wing Authoritarianism; Big Five; social önskvärdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fattiga har länge varit, och är alltjämt, en inom psykologisk forskning förbisedd samhällsgrupp. Syftet med den aktuella studien var att bryta detta mönster och undersöka om det förekommer negativa implicita och explicita attityder – fördomar – mot fattiga. LÄS MER

 2. 2. إحسن إلى المحتاجين : en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rikard Engström; [2008]
  Nyckelord :etnografi; islamologi; faderlösa barn; sufism; barnhem; religionspsykologi; fältstudie; Damaskus; socialt arbete; Abu Nur; yatiim; Ansar; Dar ar-rahme;

  Sammanfattning : Studien berör socialt arbete bland muslimer utifrån exemplet Abu Nur som är en större moské i norra Damaskus. En särskild fördjupning har gjorts av verksamheten kring yatiim, barn vars far har dött, som i studien benämns som de faderslösa barnen. LÄS MER

 3. 3. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Eklund; Camilla Björk; [2007]
  Nyckelord :Urban Agriculture; odling; urbanisering; fattigdom; livsmedelsbrist; kostrelaterade sjukdomar; Managua; Nicaragua; folkhälsa; demonstationsprojekt; Havanna; Kampala; skola; bistånd; mikrofinansiering; urban hållbarhet; PRODEL; fältstudie;

  Sammanfattning : The way we design our cities today will affect the living conditions for future generations. Planning as a discipline can become crucial to attain a sustainable urban development with an increased quality of life among the urban population and an improved environment. LÄS MER

 4. 4. Klädkonsumtion och köpbeteende : En studie om studenters klädval

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anna Sjöstrand; Erica Nyberg; [2006]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva en segmentering av studenterna samt skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån sociologiska och ekonomiska teorier och perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fattiga studenter.

Din email-adress: