Sökning: "gender values"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden gender values.

 1. 1. Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Alnersson; Birgersson Malin; [2018]
  Nyckelord :Equality; Organizational Culture; Gender construction; Diversity; External Communication; Skanska; Jämställdhet; Organisationskultur; Genuskonstruktion; Mångfald; Externkommunikation; Skanska.;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. LÄS MER

 2. 2. Påverkar jämställdhet i läskunnighet den ekonomiska tillväxten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :gender equality; equality; human capital; economic growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : The fact that human capital has a positive impact on economic growth has been noted by many scholars who have researched the subject. Gender equality in terms of human capital is a relatively new subject that few researchers have explored. LÄS MER

 3. 3. Vårdande fäder och passiva mödrar? En kritisk diskursanalys av familjerättsutredningar utifrån föreställningar om genus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tullberg; Vivianne Varga; [2018]
  Nyckelord :discourses; gender; fatherhood; femininity; masculinity; motherhood; parenting;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how discourses regarding gender and parenting are produced and reproduced in assessments about child custody, living and contact arrangements. These court ordered custody evaluations are essential for the courts making the final legal decisions in high-conflict cases where parents are questioning each other’s ability to parent, often accusing each other of various wrongdoings. LÄS MER

 4. 4. 'That was yesterday, this is today' : Challenging the heteronormative dominant discourse by incorporating Jeanette Winterson's novel 'Written on the Body' in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sara Modén; [2018]
  Nyckelord :Queer studies; Written on the Body; heteronormativity; fundamental values; societal norms; literature; Upper Secondary School; EFL classroom; English 6;

  Sammanfattning : Winterson’s Written on the Body is an experimental and provocative novel that challenges the reader’s mindset as well as society’s heteronormativity by implicitly questioning societal norms and fundamental values. With an unusual protagonist as a point of departure, upper secondary school students in the English as a Foreign Language (EFL) classroom can discuss important political and social issues and giving them the chance to become more open-minded and inclusive towards all people regardless of one’s sex, gender, and, or sexuality. LÄS MER

 5. 5. "I hate to point out the obvious, but you are in fact a hooker"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Avvikande; Feminism; Normer; Prostitution; Stereotyper; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att göra en analys av två filmer och två dokumentärer för att se hur dessa kan konstruera prostitution som ett socialt problem. Syftet har även varit att analysera och koppla attityder och tolkningar i filmerna till undersökningens teorikapitel om stigmatisering och feminism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gender values.

Din email-adress: