Sökning: "gender values"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade orden gender values.

 1. 1. Doing gender in the gaming industry

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Nyckelord :Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Sammanfattning : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap hos män och kvinnor : Har ledarskap ett genus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sally Al-Hasbani; Melissa Noura; [2017]
  Nyckelord :Leadership; leaderships styles; men and women leadership; gender stereotypes; Ledarskap; ledarskapsilar; manligt och kvinnligt ledarskap; genus stereotyper;

  Sammanfattning : I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. LÄS MER

 3. 3. Ett rättvist USA eller ett mäktigt USA?- En diskursanalys av det amerikanska säkerhetskonceptet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Hagren; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; Säkerhet; USA; Poststrukturalism; Feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is the American security concept discursive constructed by the presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump during the election campaign 2016? By utilizing a discourse- theoretical analysis and a poststructural feminist perspective, the aim of this study is to explore how gender constructions operate in the discursive construction of the American security concept. The analysis is based on three debates between Hillary Clinton and Donald Trump including the nomination speech from respectively national convention. LÄS MER

 4. 4. Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per-David Evensen; [2017]
  Nyckelord :Barnperspektiv; konflikt; genus; normer; vänskap;

  Sammanfattning : This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. LÄS MER

 5. 5. Hur viktig är vikten? : En kvantitativ och kvalitativ studie av Expressen och Aftonbladets framställning av vikt, utseende och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Embla Jernstig; Mikaela Wikström; [2017]
  Nyckelord :Media logic; weight; health; diet; newspaper.; Medielogik; vikt; hälsa; kost; diet; Aftonbladet; Expressen.;

  Sammanfattning : In media we often see articles about how to lose weight, what we shouldn’t like about our bodies and how to get rid of these so called problems. In this essay we examine how weight is portrayed in Sweden’s two largest evening papers, Expressen and Aftonbladet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gender values.

Din email-adress: