Sökning: "kategoriskt-relationellt perspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kategoriskt-relationellt perspektiv.

 1. 1. Vilka förutsättningar för lärande, med fokus på interaktion ges integrerade elever med utvecklingsstörning i grundskolan+

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Mathisen Andersson; Therese Forsberg; [2015]
  Nyckelord :integrering; individintegrerad särskoleelev; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tolv grundskollärares inställning till integrering, samt om och hur de utifrån sin inställning skapar förutsättningar för lärande för integrerade elever i grundskolan. Eftersom förutsättningar för lärande är ett vitt begrepp har vi valt att fokusera på interaktion. LÄS MER

 2. 2. Två skolvärldars möte. En institutionsskolas fysiska integrering med en kommunal grundskola i ett inkluderande perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Abelius; [2012-11-27]
  Nyckelord :samarbete; delaktighet; gemenskap; integrering; inkludering; kategoriskt-relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka rektorers och lärares uppfattningar om hur en institutionsskola för elever med rörelsehinder och en kommunal skolas värld gestaltar sig i nuläget med tanke på delaktighet, samarbete och gemenskap i en för dem gemensam skola samt vilka framtidsvisioner som finns.Problemformulering:• Hur möts de båda världarna i nuläget i det praktiska vardagsarbetet?• Vilka framtidsvisioner finns?TeorianknytningExamensarbetet knyter an till det kategoriska och till relationella perspektivet som framställts av Persson (2003). LÄS MER

 3. 3. "Behöver arbetsro i mindre grupp" : En diskursanalytisk studie av beskrivningar i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Elenore Järnberg; Urika Johansson; [2012]
  Nyckelord :Diskursanalys; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: När man talar om en skola för alla menar man att alla elever oavsett problematik skall inkluderas i den ordinarie undervisningen. Elevers olikheter skall ses som en naturlig variation och som en tillgång i skolan och undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kategoriskt-relationellt perspektiv.

Din email-adress: