Sökning: "lean p"

Visar resultat 21 - 25 av 772 uppsatser innehållade orden lean p.

 1. 21. Intern logistik, industriella projekt med utvald processutrustning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gabi Saiegh; Alaa Zaki; [2016]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Effektivisering; Pastörisering;

  Sammanfattning : En förstudie av produktionen på ett företag gjordes med syfte att kartlägga produktionen på pastöriseringsavdelningen och därefter skapa ett förbättringsförslag. Målet med projektet är att arbeta fram två förbättringsförslag på åtgärder för att minska slöseriet på pastöriseringsavdelningen, ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya arbetssättet med det tidigare samt att ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i orderhanteringen. LÄS MER

 2. 22. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att använda snabbspår : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Johansson; Carolihn Bucht; [2016]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Fast track; LEAN; Snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att använda snabbspår.Bakgrund: Inom ambulanssjukvården används begreppet snabbspår. Det är en arbetsmodellsom arbetats fram för att effektivisera vårdprocessen av patienterna. LÄS MER

 3. 23. Implementering av 5S i sjukvården : Ett arbete på Södra Älvsborgs Sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Noah Lindgren; Erik Wetterhorn; [2016]
  Nyckelord :Lean; 5S; SÄS; hjärtavdelning; förråd; TPS;

  Sammanfattning : Sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och större behov aveffektiviseringar för att hålla kostnaderna för samhället nere. Toyota har blivit världsledandenär det gäller effektiviseringar och att skapa mervärde för sina kunder. LÄS MER

 4. 24. Lean accounting : En undersökning av lean accounting i Svenska företag inom tillverkningsindustrin 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Brihs; Elvira Zandhers; [2016]
  Nyckelord :lean; lean accounting; traditionell ekonomistyrning; implementering; verksamhetsstrategi; organisationskultur; ledarskap; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Till följd av globalisering och ökad konkurrens har västvärldens intresse för lean production som produktionssystem vuxit och i Sverige är lean production den verksamhetsutveckling som tillämpas i störst utsträckning. Efter implementering av lean production har organisationer upptäckt att den traditionella ekonomistyrningen behöver förändras eftersom den motverkar leans värderingar. LÄS MER

 5. 25. Roadmap towards a Lean and Sustainable Production for Medium Sized Manufacturers: A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yasmeen Jaghbeer; Yvonne Motyka; [2016]
  Nyckelord :Value Stream Mapping; Sustainability Life Cycle Analysis; lean and sustainable production; medium sized manufacturers.; Value Stream Mapping; Sustainability Life Cycle Analysis; lean och hållbar produktion; medelstora tillverkningsföretag;

  Sammanfattning : Trends such as globalization, increased customer demands and the increased sustainability challenge are forcing medium sized manufacturers to rethink their production processes and start developing lean and sustainable production systems.Many of the developed tools and methods for the lean and sustainable production presented in the literature are not well suited for medium sized manufacturers with a lack of empirical case studies, and therefore investigating suitable approaches for improving the production and sustainability performances is needed in their case. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lean p.

Din email-adress: