Sökning: "pixel manipulation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pixel manipulation.

  1. 1. A dynamic method for rendering overlay on live video : With motion detection and masking using DirectX 11 and HLSL

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

    Författare :Andreas Möller; [2018]
    Nyckelord :overlay; rendering; DirectX11; motion maskin; motion detection; HLSL; pixel manipulation;

    Sammanfattning : The digitalization leads to that many physical solutions are replaced by digital once. Especially in the surveillance and security business have humans been replaced by cameras which are monitored from a remote location. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pixel manipulation.

Din email-adress: