Sökning: "svenska uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden svenska uppsatser.

 1. 1. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Stadier i inlärarspråket : En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alexandru Lefter; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; inlärningsstadier; Tisus;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att undersöka på vilket stadium i processbarhetsteorin några bedömda och betygsatta uppsatser författade av studenter med svenska som andraspråk befinner sig. Jag utgår från hypotesen att de studenter som har fått underkänt på uppsatserna ligger på lägre nivåer enligt processbarhetsteorin, medan de studenter som har fått godkänt ligger på högre nivåer. LÄS MER

 3. 3. Existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism? : Intersektionalitetsteorier genom svenska homosexuella turisters resor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anne Arvidsson; Tobias Wester; [2016]
  Nyckelord :Tourism; homosexuality; heteronormativity; experiences; intersectionality; Turism; homosexualitet; heteronormativitet; upplevelser; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Att vara homosexuell och att resa kan ge upphov till många problem trots uppfattningen att en homonormativitet håller på att utvecklas i dagens samhällen. Inom ramen för denna uppsats undersöks homosexuella svenskars upplevelser och behov som turister. LÄS MER

 4. 4. Utveckling eller förfall? : En longitudinell studie av svenska niondeklassares skrivförmåga

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Hansen; [2016]
  Nyckelord :skriftspråk; språkriktighet; nationella prov; språkutveckling; jämförelse; elevuppsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns någon relevans i påståendet att ungdomar är sämre på att skriva idag jämfört med för tjugofem år sedan. I studien analyseras och jämförs uppsatser ur nationella provet från 1988, 1989, 2010 och 2015 ur ett språkriktighetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Engelska vid Uppsala universitet : En språklig analys av examensarbeten vid institutionen för informationsteknologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Kollegiet för samhällsforskning (SCAS)

  Författare :Linnea Wenell; [2016]
  Nyckelord :Språkdidaktik; Engelska; Universitetsnivå; Institutionen för informationsteknologi; Examensarbeten; Felanalys; Grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att undersöka språksituationen och grammatiken i examensarbeten publicerade vid den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet för att möjliggöra en språkdidaktisk kommentar om grammatikundervisning. Den didaktiska kommentaren syftar till att peka på var behov av undervisning finns hos elever och studenter, vilket då vägleder engelsklärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet svenska uppsatser.

Din email-adress: