Sökning: "tvåsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet tvåsamhet.

 1. 1. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; närståendeadoption; lesbiska föräldrar; homosexuella föräldrar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. LÄS MER

 3. 3. “GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eira Alanko; [2017]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Familjebildning; Föräldraskap; Insemination; Normer; Reproduktion; Sexualitet;

  Sammanfattning : Alanko, E. ”Gör det här nu och så kan kärleken komma sen”. Reproduktion utan sexualitet. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. "I'm the bitch who makes you a man" : En studie av genus och heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elin Högye; [2016]
  Nyckelord :Gone Girl; Gillian Flynn; heteronormen; den heterosexuella matrisen; genusvetenskap; feminism och kriminalromanen; deckare; performansteori;

  Sammanfattning : Gone Girlär den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. LÄS MER

 5. 5. Jämställd text : En genuskritisk textanalys av fem texter från Region Gävleborgs hemsida

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Mari Fahlén; [2016]
  Nyckelord :genus; kritisk textanalys; jämställd text; multimodal analys;

  Sammanfattning : I den här genuskritiska textanalysen undersöks fem texter från Region Gävleborgs hemsida. Detta görs mot bakgrund av att man inom Region Gävleborg arbetat med att jämställdhetsintegrera verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tvåsamhet.

Din email-adress: