Sökning: "tvåsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet tvåsamhet.

 1. 1. En uppsats som skiljer sig : en kvalitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas rapportering om svenska kändisars skilsmässor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hanna Jangenfält; Elin Nittmar; [2018]
  Nyckelord :Gestaltning; kvällstidningar; kändisar; skilsmässa; sociala medier; tvåsamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Snabbhet och attraktionsvärde är två faktorer som värderas högt i nyhetsurvalet på dagens konkurrerande mediemarknad. Vad tidningsredaktionerna väljer för innehåll och hur detta porträtteras är därför intressant att studera. De senaste åren har flera svenska kända pars skilsmässor uppmärksammats i kvällspressen. LÄS MER

 2. 2. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 3. 3. En skam att inte vara två : En kvalitativ studie om tvåsamhetsnormer i den norska internetserien Skam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Elisabeth Ström; [2017]
  Nyckelord :Tvåsamhetsnormen; heteronormativitet; Giddens; queer; queert läckage; Skam; representation; textanalys; tematisk analys; kärleksrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka normer kring tvåsamhet i den norska internetserien Skam. Jag har tittat efter representationer av tvåsamhet i ett antal scener från första säsongen och undersökt om och hur queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet kan hjälpa oss att förstå och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen. LÄS MER

 4. 4. Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; närståendeadoption; lesbiska föräldrar; homosexuella föräldrar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. LÄS MER

 5. 5. “GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eira Alanko; [2017]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Familjebildning; Föräldraskap; Insemination; Normer; Reproduktion; Sexualitet;

  Sammanfattning : Alanko, E. ”Gör det här nu och så kan kärleken komma sen”. Reproduktion utan sexualitet. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tvåsamhet.

Din email-adress: