Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av att leva med sväljningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svensson; Jessica Persson; [2017]
  Nyckelord :Experiences; Food; Patients; Swallowing difficulties; Erfarenheter; Mat; Patienter; Sväljningssvårigheter;

  Sammanfattning : Sväljningssvårigheter förekommer hos personer i alla åldrar, men är vanligast hos de äldre. Konsekvenserna av sväljningssvårigheter i form av undernäring och aspirationspneumonier bidrar till ökad ohälsa och stora samhällskostnader. Sväljningssvårigheter är inte en sjukdom i sig, utan är ett symptom av andra sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Vad är dyskalkyli? Verksamma pedagogers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jaqueline Andersson; Johanna Hällje Persson; [2017]
  Nyckelord :Diagnos; Dyskalkyli; Generella matematiksvårigheter; Specifika matematiksvårigheter; Svårigheter i matematik; Pedagoger; Intervjustudie; Uppfattningar;

  Sammanfattning : I detta examensarbete var syftet att undersöka vilka uppfattningar som finns kring dyskalkyli bland några verksamma pedagoger och hur dessa uppfattningar förhåller sig till forskning inom området dyskalkyli. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet ligger i de kognitiva teorierna och i förhållningssätt till dyskalkyli som finns i forskningen. LÄS MER

 3. 3. Lärplatta som ett medierande verktyg : En studie om barns tillgång till lärplatta i förskola och hem och hur lärplattan, med dess olika användningsområden, kan fungera som en artefakt med syfte att gynna barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Persson; Stefan Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lärplatta; samspel; förskola; sociokulturell teori; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och hemmet och undersöka vilka användningsområden lärplattan får där. Syftet är även att undersöka vilken betydelse barnens samspel med andra, vid användning av lärplattan, kan ha för deras lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av kostnader som uppstår vid tillverkning av flera produktvarianter : En studie utförd på Axis Communications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jesper Persson; Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :kostnader; produktvariant; variant; särkostnader; investeringskostnader; direkta särkostnader; indirekta särkostnader; tillverkning; EMS; Electronic Manufacturing Services; yield; kvalitet; lagerföringskostnader; kamera; Axis Communications; Axis; beräkningsmodell; fallstudier; fallstudie; fixtur- och verktygskostnad; ställkostnad; direkt material; time to market; kvalitetskostnad; flödeskedja; supply chain; tillverkning; CLC; Configuration Logistics Center;

  Sammanfattning : Dagens företag lägger ner allt mer tid och resurser på att utöka variantfloran i deras produktsortiment. Syftet är att nå ut till ett bredare segment av kunder samtidigt som företaget behåller en konkurrenskraftig position på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Corrosion protection of powder coatings : Testing the barrier properties and adhesion of powder coating on aluminum for predicting corrosion protection by Electrochemical Impedance Spectroscopy

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Björn Persson; johanna Svensk; [2017]
  Nyckelord :Electrochemical Impedance Spectroscopy; EIS; corrosion protection; powder coating; barrier properties; adhesion; aluminium;

  Sammanfattning : The choice of corrosion protection system depends on the environment and needed lifetime for the product. The right corrosion protection should be selected in a sustainable point of view, since a well-selected coating system can reduce the environmental and economical impact, by using less and better material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Persson.

Din email-adress: