Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. Thebook was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the thirdplace in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla(Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Mobile Banking på sparande, en studie baserad på Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Lindberg; Johanna Persson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Mobile Banking; Sparande; Afrika söder om Sahara;

  Sammanfattning : Sparande kan generera tillväxt via investeringar, tillväxt kan i sin tur minska fattigdomen genom att fler människors ekonomiska situation höjs från fattigdomsgränsen. Därför är det intressant huruvida sparande kan öka när förutsättningarna för att spara utvecklas, genom de verktyg som den teknologiska utvecklingen medfört. LÄS MER

 3. 3. GENUSSKILLNADER VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED AKUTA KORONARA SYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ask; Josefine Persson; [2016-01-11]
  Nyckelord :genus; genusskillnader; akuta koronara syndrom; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta koronara syndrom är en av de mest förekommande dödsorsakerna i västvärlden, både för män och kvinnor. Det finns dock olikheter i hur kvinnor och män diagnostiseras och behandlas. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen som menar att vård på lika villkor ska medföra likvärdig kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Matsituationen i förskolan : – möjlighet eller begränsning för barns inflytande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Persson; Amanda Thingberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musicera eller prestera? : En självstudie i att hantera stress och främja välbefinnande i musicerande på högskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Johanna Persson; [2016]
  Nyckelord :Exchange studies; mental training; wellbeing; strategies against stress; life world perspective; Utbytesstudier; mental träning; välbefinnande; strategier mot stress; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att utifrån ett livsvärldsperspektiv utforska på vilka sätt jag främjar välbefinnande och hanterar stress under övning då jag befinner mig utomlands som utbytesstudent. De två frågeställningarna lyder: Vilka strategier använder jag mig av för att främja välbefinnande och hantera stress när jag som utbytesstudent i musik, övar och musicerar? Hur påverkar dessa strategier min livsvärld?Studien har sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv, där loggboksskrivande har utgjort den huvudsakliga dokumentationsmetoden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Persson.

Din email-adress: