Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av att leva med sväljningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svensson; Jessica Persson; [2017]
  Nyckelord :Experiences; Food; Patients; Swallowing difficulties; Erfarenheter; Mat; Patienter; Sväljningssvårigheter;

  Sammanfattning : Sväljningssvårigheter förekommer hos personer i alla åldrar, men är vanligast hos de äldre. Konsekvenserna av sväljningssvårigheter i form av undernäring och aspirationspneumonier bidrar till ökad ohälsa och stora samhällskostnader. Sväljningssvårigheter är inte en sjukdom i sig, utan är ett symptom av andra sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Lärplatta som ett medierande verktyg : En studie om barns tillgång till lärplatta i förskola och hem och hur lärplattan, med dess olika användningsområden, kan fungera som en artefakt med syfte att gynna barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Persson; Stefan Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lärplatta; samspel; förskola; sociokulturell teori; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på vilken tillgång barn har till lärplatta i förskolan och hemmet och undersöka vilka användningsområden lärplattan får där. Syftet är även att undersöka vilken betydelse barnens samspel med andra, vid användning av lärplattan, kan ha för deras lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. Thebook was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the thirdplace in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla(Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Mobile Banking på sparande, en studie baserad på Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Lindberg; Johanna Persson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Mobile Banking; Sparande; Afrika söder om Sahara;

  Sammanfattning : Sparande kan generera tillväxt via investeringar, tillväxt kan i sin tur minska fattigdomen genom att fler människors ekonomiska situation höjs från fattigdomsgränsen. Därför är det intressant huruvida sparande kan öka när förutsättningarna för att spara utvecklas, genom de verktyg som den teknologiska utvecklingen medfört. LÄS MER

 5. 5. GENUSSKILLNADER VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED AKUTA KORONARA SYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ask; Josefine Persson; [2016-01-11]
  Nyckelord :genus; genusskillnader; akuta koronara syndrom; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta koronara syndrom är en av de mest förekommande dödsorsakerna i västvärlden, både för män och kvinnor. Det finns dock olikheter i hur kvinnor och män diagnostiseras och behandlas. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen som menar att vård på lika villkor ska medföra likvärdig kvalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Persson.

Din email-adress: