Sökning: "Johanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Johanna Persson.

 1. 1. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. Thebook was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the thirdplace in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla(Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Mobile Banking på sparande, en studie baserad på Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Lindberg; Johanna Persson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Mobile Banking; Sparande; Afrika söder om Sahara;

  Sammanfattning : Sparande kan generera tillväxt via investeringar, tillväxt kan i sin tur minska fattigdomen genom att fler människors ekonomiska situation höjs från fattigdomsgränsen. Därför är det intressant huruvida sparande kan öka när förutsättningarna för att spara utvecklas, genom de verktyg som den teknologiska utvecklingen medfört. LÄS MER

 3. 3. GENUSSKILLNADER VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED AKUTA KORONARA SYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ask; Josefine Persson; [2016-01-11]
  Nyckelord :genus; genusskillnader; akuta koronara syndrom; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta koronara syndrom är en av de mest förekommande dödsorsakerna i västvärlden, både för män och kvinnor. Det finns dock olikheter i hur kvinnor och män diagnostiseras och behandlas. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen som menar att vård på lika villkor ska medföra likvärdig kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Ett inkluderande ledarskap? Framställningen av ledarskap i ledarskaps- och diversity managementlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anibal Pinera Gomez; Johanna Persson; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; diversity management; följarskap; makt; diskurs; inkluderande; normativt.; Social Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats VT 2016. Lunds Universitet, Campus Helsingborg, institutionen för Service Management. Titel: Ett inkluderande ledarskap? Framställning av ledarskap i ledarskaps- och diversity management litteratur. LÄS MER

 5. 5. Matsituationen i förskolan : – möjlighet eller begränsning för barns inflytande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Persson; Amanda Thingberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Persson.

Din email-adress: