Sökning: "5D-modellering Vico Office"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 5D-modellering Vico Office.

 1. 1. 5D-modellering av ett anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Broström; [2017]
  Nyckelord :5D-BIM; BIM; Civil engineering; 5D; 5D-modellering; BIM; anläggning; anläggningsprojekt; anläggningsbranschen; AMA Anläggning; byggnadsinformationsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera möjligheterna med bygginformationsmodellering, BIM, inom anläggningsbranschen genom att skapa en fullständig 5D-modell som beskriver ett anläggningsprojekt. BIM är i praktiken definierat som en dynamisk modell där man använder sig av intelligenta objekt istället för linjer. LÄS MER

 2. 2. 5D-modellering i byggskedet : Med inriktning på anläggningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Anton Åslund; [2014]
  Nyckelord :5D-modellering Vico Office;

  Sammanfattning : With those utilities and possibilities we have today, 3D-models should be usted morethan they are. The posibilities to work further with these models are enormous.The purpose with this report is to investigate why the BIM technology isn’t used toits fully potential in the construction industry. LÄS MER